Medlemsmøte 7. desember 2017

Publisert 10.11.2017 10:52

 

NNF, Norsk Nettverksforum, inviterer herved til møte 07. desember.


Sted: Statens vegvesen. Akershusstranda 57, 0150 Oslo.

Tid 17:00- ca 19:00


Omvisning på Veitrafikksentralen.

 Noen nøkkeltall for VTS.
-    Antall telefoner til 175: ca 700 000
-    Budsjett 2013: ca 150 mill. kroner
-    Km veg som overvåkes: 58 751
-    Antall tunneler (over 500 m.) som overvåkes og styres: 522
-    Bruer som overvåkes/ styres: 42
-    Antall fjelloverganger som styres: 21
-    Antall objekter utenom tunneler som styres: 234
-    Antall kameraer i tunneler: 2348
-    Antall kameraer i veg utenom tunnel: 579
-    Lokalisering av regionale vegtrafikksentraler: Oslo, Bergen, Porsgrunn, Trondheim, Mosjøen.

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/vts-20-år-som-vegvesenets-øye

Statens vegvesen forteller også om:

Kameraovervåkning og retningslinjer.
AID – Automatic incident detection.


Andre tema:

Radio Kommunikasjon i tunneler: v/ Kaare J Holmefjord.
Hvordan øke båndbredden ved hjelp av MIMO ( multipel input multipel output)


Vi avslutter ca. kl. 19.00.


Vi ønsker også "ikke-medlemmer" velkommen til møtet. Deltakelse vil da bli belastet med kr. 350,-.


Etter møtet inviterer vi våre medlemmer til sosial sammenkomst og middag kl. 19.30 på Restaurant Baltazar, Dronningens gate 27, 0154 OSLO. (Inngang fra Domkirkeparken).

Ikkemedlemmer er også velkommen til middag, (hvis det er plass). Kostnader er da på egen regning.


Påmelding: Svar på denne e-post, send e-post til post@nnf.no eller ring til undertegnede på tlf: 93235639.
Vi ønsker påmelding så raskt som mulig, men senest 04. desember.